AktualnościSzkoleniaGaleriaKontaktyLinki
Nabór na Kurs w zakresie uprawnie? do kontroli i konserwacji aparatów Fenzy (12.04.2012)
Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu og?asza rozpocz?cie naboru na Kurs w zakresie uprawnie? do kontroli i konserwacji aparatów powietrznych Fenzy
Nabór na kurs w zakresie uprawnie? obs?ugi drabin mechanicznych Metz i Magirus (06.03.2012)
Rozpoczęcie naboru uczestników kursu w zakresie uprawnień obsługi drabin mechanicznych Metz i Magirus
Nabór na Kurs w zakresie uprawnie? do kontroli i konserwacji aparatów Auer. (29.02.2012)

Rozpoczęcie naboru na Kurs uprawnień do kontroli i konserwacji aparatów Auer

Rozpocz?cie naboru na Kurs Stermotorzysty (20.12.2011)
Rozpocz?cie naboru na Kurs Stermotorzysty
KW PSP w Toruniu poszukuje wyk?adowców (01.12.2011)
KW PSP w Toruniu poszukuje wyk?adowców
Zako?czenie naboru uczestników kursu p?etwonurków CMAS P2 (21.09.2011)
Zako?czenie naboru na kurs p?etwonurków CMAS P2
Kurs p?etwonurków CMAS P2 (07.09.2011)

Rozpocz?cie naboru na kurs p?etwonurków CMAS P2

Techniczna Szko?a Jazdy (18.08.2011)
Komenda Wojewódzka Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Toruniu og?asza rozpocz?cie naboru na kurs "Techniczna Szko?a Jazdy"
Rozpocz?ci? naboru na Szkolenie Dyspozytorów (09.05.2011)

Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu og?asza rozpocz?cie naboru na Szkolenie Dyspozytorów

Wi?cej informacji oraz dokumenty do pobrania w zak?adce Szkolenia

Zamkni?cie naboru na kurs "Instruktor praktycznej nauki zawodu" (10.03.2011)
Zamkni?cie naboru na kurs "Instruktor praktycznej nauki zawodu"
Nabór na Kurs Pedagogiczny (21.02.2011)

Kurs Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - NABóR

Wi?cej informacji w zak?adce szkolenia

Zako?czenie naboru na kurs p?etwonurków (31.08.2010)

Komenda Wojewódzka Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Toruniu informuje o zako?czeniu naboru na kurs p?etwonurków.

Umowa na prawo jazdy kat. C, C+E podpisana! (03.08.2010)

W dniu 2 lipca 2010 r., mia?o miejsce podpisanie umowy pomi?dzy Komend? Wojewódzk? Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Toruniu, a Polskim Zwi?zkiem Motorowym Okr?gowego Zarz?du Dzia?alno?ci Gospodarczej  Sp. z o.o. w Bydgoszczy, dotycz?cej przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. C, C+E w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki "Wykwalifikowane s?u?by ratownicze podstaw? bezpiecze?stwa mieszka?ców województwa kujawsko-pomorskiego".

W wyniku og?oszonego w dniu 22 czerwca br. przetargu zg?osi?y si? dwie firmy:

-  "Lekcja".O?rodek Szkolenia Kierowców z Torunia

- Polski Zwi?zek Motorowy Okr?gowego Zarz?du Dzia?alno?ci Gospodarczej  Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Po otwarciu ofert w dniu 30 czerwca br., wy?oniono korzystniejszego oferenta, którym okaza? si? PZM OZDG Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Kurs prawa jazdy jest obecnie w trakcie realizacji, a planowany termin jego zako?czenia przypada na dzie? 30 listopada br.

Zako?czenie naboru na kurs Prawa Jazdy C, C+E (26.05.2010)
  Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu zako?czy?a nabór na kurs Prawa Jazdy kat. C oraz C+E. Jest to pierwsze szkolenie w ramach przedmiotowego projektu.
Trwa weryfikacja formularzy zg?oszeniowych.
Osoby zakwalifikowane na kurs zostan? poinformowane telefonicznie b?d? listownie .
Rozpoczęcie naboru na Kurs Prawa Jazdy Kat. C oraz C+E (11.05.2010)

KW PSP w Toruniu rozpoczęła nabór na kurs prawa jazdy Kat. C oraz C+E

 

Umowa na realizacj? Projektu (31.12.2009)
 

7 pa?dziernika 2009 r. podpisana zosta?a Umowa zatwierdzaj?ca do realizacji projekt „Wykwalifikowane s?u?by ratownicze podstaw? bezpiecze?stwa mieszka?ców województwa kujawsko - pomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki.

« Luty » 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej
w Toruniu

ul.Prosta 32
87-100 Toruń
tel.56-65-80-124
fax:56-65-80-120
sekretariat@kujawy.psp.gov.pl